skip to Main Content

Jakub Włodarczyk
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, VIVERNO

Autor kilkuset opracowań dotyczących efektywności energetycznej. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa z branży spożywczej w procesie transformacji energetycznej oraz w tworzeniu strategii dekarbonizacji. Wraz z zespołem VIVERNO dostarcza firmom dedykowane rozwiązania, które nie tylko pomagają zapobiegać kryzysowi środowiskowemu, ale również przyczyniają się do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności. Zapewniane wsparcie jest kompleksowe, obejmuje tworzenie i wdrażanie zrównoważonej strategii.

Stanowisko: Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Firma: VIVERNO Sp. z o.o.

Back To Top