Izabela Żylińska
Wydawca portalu smart-grids.pl, ARTSMART

Magister inżynier robotyki. Absolwentka: Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce.
Od 2008 r. związana z branżowymi portalami i czasopismami technicznymi poruszającymi następującą tematykę: automatyka, robotyka, sterowanie, utrzymanie ruchu, przemysł, energetyka, elektrotechnika, oświetlenie, inteligentne miasta i regiony. Wydawca czasopism: Smart Grids Polska, INTELTECH, Inteligentne Miasta i Regiony. Od grudnia 2013 r. działa jako Reprezentantka KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Przez 6 lat działała jako członek Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności działającej przy Polskim Komiteecie Normalizacyjnym. Była również Członkiem–Założycielem Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, a także Członkiem–Uczestnikiem Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie.

Stanowisko: Właścicielka
Firma: ARTSMART

artsmart