skip to Main Content

Izabela Żylińska
Wydawca portalu Smart-Grids.pl, ARTSMART

Magister inżynier robotyki. Absolwentka: Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia na rynku wydawniczym jako m.in. wydawca i redaktor naczelna branżowych czasopism i portali. Organizatorka wydarzeń branżowych w tym cyklu Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Z branżą energetyczną związana od ponad 10 lat. W 2021 r. nominowana do nagrody „Energia Kobiet” przez kapitułę pierwszej edycji konkursu „Kobiety Energetyki 2021”.

Od grudnia 2013 r. do sierpnia 2020 r. działała jako Reprezentantka KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W tym przez 6 lat była członkiem Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności przy PKN. Członek–Założyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, a także Członek–Uczestnik Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie.

Stanowisko: Właścicielka
Firma: ARTSMART

artsmart

Back To Top