skip to Main Content

Aleksandra Trojanowska
Kierownik Działu Projektów Strategicznych, PKN ORLEN S.A.

Odpowiada za realizację projektów strategicznych w Grupie ORLEN. Z branżą energetyczną związana jest od ponad 12 lat, zarówno po stronie biznesowej, jak i doradczej. Od 2020 roku kieruje Programem Digitalizacji w PKN ORLEN. Odpowiada za opracowanie map drogowych digitalizacji dla kluczowych segmentów biznesowych i wdrażanie technologii Przemysłu 5.0. Kieruje się misją zmiany kultury organizacyjnej firmy i podniesienia jej poziomu dojrzałości cyfrowej.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i programów z zakresu nowych technologii na uniwersytetach MIT Sloan, INSEAD i Kellogg. Posiada tytuł ACCA.

Stanowisko: Kierownik Działu Projektów Strategicznych
Firma: PKN ORLEN S.A.

Back To Top