skip to Main Content

Wojciech Stawiany
Ekspert Samodzielne Stanowisko ds. Analiz i Ekspertyz NFOŚiGW

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. W swojej aktywności zawodowej od 1989 r. podejmuje zagadnienia ekologii oraz inżynierii i monitoringu środowiska.

W latach 1989–2003, będąc Dyrektorem Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska oraz koordynatorem regionalnego monitoringu środowiska w województwie katowickim, wdrożył projekt Banku Światowego „Strategia Zarządzania Środowiskiem” w zakresie ochrony powietrza, a także projekty ekologiczne w przemyśle realizowane we współpracy z EPA/USA w Programie „Śląsk – Katowice – Ostrawa”.

W trakcie pracy w NFOŚiGW w latach 2003–2005 jako Dyrektor Departamentu Projektów Strukturalnych prowadził zagadnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” poprzez działania w ich infrastrukturze zmierzające do zmniejszania oddziaływania na środowisko.

W latach 2005–2007 był Głównym i Zastępcą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Od 2008 roku pracuje ponownie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest ekspertem w zakresie zagadnień ochrony klimatu – szczególnie energooszczędności i poprawy efektywności energetycznej (w tym inteligentnych sieci energetycznych), a także czystych technologii węglowych oraz związanych z tymi działaniami efektów ekologicznych i energetycznych.

Back To Top