skip to Main Content

Tomasz Kowalak
Radca Prezesa w Biurze – Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci, Urząd Regulacji Energetyki

Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

W latach 1978–1998 zatrudniony w Instytucie Energetyki w Warszawie, na stanowiskach od Asystenta w Zakładzie Wysokich Napięć do – w latach 1991–1998 – Sekretarza Naukowego Instytutu. W dorobku kilkadziesiąt publikacji, kilka wzorów użytkowych, jeden patent.

Audytor Systemów Zapewnienia Jakości, certyfikowany przez British Standard Institute.

W latach 1994–1998 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo energetyczne, w szczególności w ramach zespołów przygotowujących projekty aktów wykonawczych.

Od 1998 do 2013 r. w Departamencie Taryf URE: od 2000 r. kierował departamentem (do 2006 r. jako p.o. Dyrektora, od 2006 r. – Dyrektor Departamentu), aktualnie Radca Prezesa URE w Biurze – Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci.

Współautor metodologii zatwierdzania taryf elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych na gruncie ustawy Prawo energetyczne.

Od 2006 r. zaangażowany w proces wdrażania w Polsce systemu Smart Metering/Smart Grid, zorientowanego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę efektywności wykorzystania energii oraz poprawę wykorzystania krajowych (lokalnych) zasobów energetycznych.

Zainteresowania: historia Polski XX-tego wieku, genealogia rodzinna, fotografia.

Back To Top