skip to Main Content

Maria Milewska
Doradca w Wydziale Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania finansami firmy, a także wyceny nieruchomości.

Karierę zawodową rozpoczynała w Ministerstwie Rolnictwa w Departamencie Budżetu i Finansów. W latach 1994–2008 pracowała na stanowiskach kierowniczych w ARiMR – początkowo, jako Zastępca Dyrektora, a od 2000 r., jako Dyrektor Departamentu. Odpowiadała za koordynowanie wdrażania programów pomocowych ze środków krajowych dla rolników i przedsiębiorców we współpracy z sektorem bankowym, a także dostosowanie pomocy krajowej do wymogów wynikających z przepisów unijnych.

Od 2008 r. pracuje w NFOŚiGW. Koordynowała przygotowanie i wdrożenie programów dopłat do kredytów na kolektory słoneczne oraz dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, skierowanych do beneficjentów indywidualnych. Za program dopłat do kolektorów NFOŚiGW otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Best Practice Certificate EPSA 2011”.

Back To Top