skip to Main Content

Leszek Juchniewicz
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1997-2007

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, specjalność – informatyka i cybernetyka ekonomiczna (1979 r.) oraz Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, Studia podyplomowe (1998 r.), doktor nauk ekonomicznych (1988 r.).

W latach 1979–2011 związany zawodowo z Katedrą Polityki Gospodarczej i Planowania, a od 1989 r. z Katedrą Finansów i Bankowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca na podyplomowym studium „Pieniądz i Bankowość”.

W latach 1990–1994 pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu Banku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Warszawie, zaś w latach 1993–1994 współorganizował działalność Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Kredytów i Podmiotów Gospodarczych oraz Wiceprezesa Zarządu (1997 r.), odpowiedzialnego za bankowość detaliczną.

W latach 1994–1997 piastował stanowiska: Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiedzialny za: prywatyzację kapitałową, restrukturyzację przedsiębiorstw i spółek Skarbu Państwa, wykorzystanie środków pomocowych, pion analiz ekonomicznych w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa, a także za nadzór nad spółkami z udziałem kapitału zagranicznego.

W latach 1997–2007 był Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a w latach 2007–2012 – Prezesem Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A (MZH S.A.). Przewodniczył Radzie Nadzorczej „Petrochemii Płock” S.A. (1995–1997) oraz Radzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1996–1998). Uczestniczył w pracach Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie (1995–1996). W okresie 2007–2012 nadzorował prace kilku spółek prawa handlowego w Grupie Kapitałowej MZH S.A.

Aktualnie prowadzi działalność ekspercką i doradczą, będąc m.in. konsultantem w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW oraz doradcą Prezydenta Pracodawców RP. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i kilku książek naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, w tym regulacji w energetyce, a także o prywatyzacji.

Back To Top