skip to Main Content

Janusz Markowski
Wydział Funduszy Unijnych i Odnawialnych Źródeł Energii, Bank BGŻ

Od czerwca 2011 r. praca w obszarze finansowania odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza wiatr i woda) oraz projektów w obszarze agrobiznesu w Banku BGŻ S.A. Wcześniej, od 1989 r., praca głównie w bankach, w obszarze ryzyka kredytowego i restrukturyzacji, finansowania projektów inwestycyjnych oraz współpracy z klientami prowadzącymi działalność gospodarczą. Lubi rozumieć istotę działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta oraz związane z nią ryzyka.

Studia na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH), specjalizacja: finanse, bankowość.

Hobby: podróże, koleje, a kiedyś także żeglarstwo.

Back To Top