FORMULARZ REJESTRACJI IV KONFERENCJI "INTELIGENTNA ENERGETYKA"

Pola oznaczone * są wymagane

Dane uczestnika

Osoba zgłaszająca (niebędąca uczestnikiem)

Koszt uczestnictwa 1 osoby w konferencji: 600 zł + 23% VAT

Dane firmy/organizacji (do faktury)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konferencji organizowanych przez ARTSMART Izabela Żylińska i wyrażam zgodę na zapisy tego Regulaminu.* Regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do udziału w konferencjach organizowanych przez ARTSMART Izabela Żylińska (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do danych i ich poprawiania.*

[recaptcha]