Tomasz R. Smus
MBA, CEO Blockchain Alliance

Tomasz R. Smus rozpoczął swoją przygodę z kryptowalutami w 2012 roku i od tego momentu jest związany z rynkami krypto, a od 2017 z rynkiem blockchain. Jest aktywnym inicjatorem konferencji, wydarzeń biznesowych, badań w tej dziedzinie. Zaspokajając potrzeby współczesnego świata, stał się przewodnikiem i liderem nowych, innowacyjnych technologii wykorzystujących między innymi blockchain w zastosowaniach biznesowych. Uświadamia ludzi, całe przedsiębiorstwa z korzyści płynących z adopcji technologii rozproszonych rejestrów baz danych w społeczności Blockchain Alliance w Warszawie.

Tomasz R. Smus started his adventure with Blockchain in 2012 and from that moment on, he is related to the blockchain and digital currency markets. He’s an active initiator of conferences, business events and research in this field. Meeting needs of the contemporary world, he became a guide and leader in new and innovative technologies based on blockchain. Smus is also involved in the digital token use for community crowdfunding.  He made people and whole companies aware of the benefits from the blockchain-based distributed technologies in community Blockchain Alliance based in Warsaw.

 

Stanowisko: CEO
Firma: Blockchain Alliance